top of page

Inspectie en veiligheid

Sport BSO Nigel’s Kidzz heeft haar organisatie zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om optimale opvang te kunnen leveren. Het Sport BSO Nigel’s Kidzz stelt kind en ouder voorop en werkt voortdurend aan het verbeteren van de dienstverlening.

Het Sport BSO Nigel’s Kidzz voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen. De GGD controleert in opdracht van de gemeente of wij hieraan voldoen. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of dit ook daadwerkelijk is gedaan. Zo weet u zeker dat uw kind veilig en op een goede manier wordt opgevangen. Daarnaast inventariseren wij het hele jaar door regelmatig de opvanglocatie op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Op deze manier worden er eisen gesteld aan de (brand)veiligheid, de grootte en samenstelling van de groep en aan het aantal pedagogisch medewerkers en ander personeel. Alle medewerkers in de kinderopvang moeten beschikken over de juiste diploma’s en worden verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te hebben. Tot slot werken wij volgens de hygiënecode.

Wilt u meer weten over ons kwaliteitssysteem en hoe hiermee wordt omgegaan, dan kunt u hierover contact opnemen met de directie van Sport BSO Nigel’s Kidzz. Zij staan u graag te woord.

Kortom, Sport BSO Nigel’s Kidzz heeft het goed voor elkaar!

Brancheorganisatie
Geschillencommissie
Brandweer
GGDRotterdam
VOGoverheid
HygieneCode
bottom of page