top of page

Klachtenregeling

Kwalitatief goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten hun kind/eren met een gerust hart achter kunnen laten. Wij horen daarom graag uw mening over zaken die van belang zijn voor u en uw kind. Zo kunnen wij onze kwaliteit blijvend verbeteren!

Klachten ? 
De pedagogisch medewerker op de groep hebben regel matig contact met u als ouder. Voor vragen, maar ook voor opmerkingen of bij klachten, kunt u zich tot hen wenden. Zij staan dicht bij uw kind en kunnen u in de meeste gevallen helpen. De pedagogisch medewerker op de groep waar uw kind wordt opgevangen is dan ook uw eerste aanspreekpunt. 
Gelukkig zal uw opmerking in de meeste gevallen direct worden opgelost wanneer u deze meld aan de pedagogisch medewerker. Wanneer u het echter besproken heeft, maar er voor uw gevoel onvoldoende mee wordt gedaan kunt u schriftelijk een officiële klacht indienen bij de directie van Sport BSO Nigel’s Kidzz. 
Ook is er de mogelijkheid om contact op te nemen met het Klachtenloket Kinderopvang.


Hier krijgt u advies en informatie en daarnaast kunnen zij bemiddelen tussen u en de kinderopvang. Is uw klacht dan nog niet is opgelost? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang.  Om dit te kunnen doen, moet u uiteraard eerst de interne klachtenprocedure van de kinderopvangorganisatie hebben doorlopen.

bottom of page