top of page

Onze missie & visie

Missie & Visie

Bij SportBSO Nigel’s Kidzz accepteren wij kinderen zoals ze zijn. Ieder kind wordt geboren met een eigen karakter, talenten en de aanleg om deze te ontwikkelen.

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier en tempo. 


Hierbij is slechts goede begeleiding nodig. Om de kans te krijgen te ontwikkelen tot een zelfstandig kind is het belangrijk om een omgeving te bieden waarin veiligheid en uitdaging centraal staan in een veilige omgeving. 


Een plek waar je als kind fouten mag maken en kunt leren van nieuwe stimulans. Een omgeving waarin het kind zich veilig kan voelen.

Door sport en spel zal het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van ieder kind vergroten.

Bij Sport-BSO Nigel’s Kidzz gaan we respectvol met elkaar om. Win hebben normen en waarden die voortkomen uit het christelijke geloofsovertuiging die wij nastreven. Ieder kind krijgt aandacht op een respectvolle manier. Kinderen gaan dan ook respectvol en gemoedelijk met elkaar om op de Sport BSO en hier zullen win dan ook extra toezicht op houden dat dit wordt nageleefd.

Jongen die basketbal
bottom of page